Zniżka edukacyjna

http://ispot.pl/temp/cms_filemanager/LandingPages/Landing-Page_03.jpg

Twój Mac lub iPad ze zniżką edukacyjną

  •  prześlij nam skan swojej legitymacji
  • lub zaświadczenie o nauczaniu

  • promocja edukacyjna nie łączy się innymi promocjami, np. ratami 0%
Administratorem podanych podczas korzystania ze zniżki edukacyjnej danych osobowych jest spółka SAD Sp. z o.o. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dotyczące administratora danych osobowych znajdują się w Regulaminie zniżki edukacyjnej.

Regulamin zniżki edukacyjnej 

1. W ramach zniżek edukacyjnych, uczniowie, którzy ukończyli 18 lat oraz studenci mogą uzyskać 6%, a nauczyciele 8% rabatu na zakup komputera Apple, 3% na iPada(iPad, iPad Pro) i 2% rabatu na iPada mini.

2. Zniżka edukacyjna dotyczy wybranych modeli komputerów Apple oraz iPadów (iPad, iPad Pro, iPad Mini) będących w aktualnej ofercie. Zniżce edukacyjnej nie podlegają inne produkty Apple - iPody, iPhone'y oraz akcesoria.

3. Do osób uprawnionych do zakupów w iSpot dla klientów z sektora edukacji należą następujący pracownicy naukowo-dydaktyczni, pozostali pracownicy, studenci, uczniowie i rodzice:

Pracownicy instytucji edukacyjnych — do zakupów uprawniony jest każdy pracownik publicznej lub prywatnej instytucji edukacyjnej w Polsce.

Studenci uczelni i uczniowie szkół — studenci uczelni wyższych lub uczniowie szkół po ukończeniu 18 lat a także osoby przyjęte na uczelnię lub do takiej szkoły w Polsce.

Rodzice studentów uczelni i uczniów szkół dla osób z wykształceniem średnim — do zakupu są uprawnieni rodzice dokonujący zakupu w imieniu swojego dziecka, które jest studentem uczelni lub uczniem szkoły dla osób z wykształceniem średnim bądź osobą przyjętą na taką uczelnię lub do takiej szkoły w Polsce.

4. Warunkiem udzielenia zniżki jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu i wyrażenie zgody na jego skopiowanie:

Dokument może mieć zasłonięte / zamazane zdjęcie.

  • dla uczniów szkół średnich, którzy ukończyli 18 r.ż. – aktualna legitymacja uczniowska
  • dla studentów - aktualna legitymacja studencka lub zaświadczenie o studiowaniu (np. z dziekanatu)
  • dla nauczycieli lub pracowników szkół - legitymacja nauczycielska lub zaświadczenie z miejsca pracy
  • dla wykładowców i pracowników uczelni - zaświadczenie z miejsca pracy.

5. Osoba uprawiona do zniżki może nabyć jeden komputer stacjonarny, jednego notebooka, jednego Maca mini w danym roku kalendarzowym.

6. Zakupu produktów można dokonać w następujących miejscach:

7. Sprzedaż do instytucji edukacyjnych odbywa się na innych warunkach. Reprezentantów instytucji edukacyjnych prosimy o kontakt z Działem Obsługi Klienta: email: biznes@ispot.pl.

8. Zniżka edukacyjna nie łączy się z innymi rabatami oraz promocyjnymi ratami 0% obowiązującymi w salonach iSpot lub na www.ispot.pl (jeśli w promocji nie zaznaczono inaczej).

9. Warunkiem realizacji zamówienia w sklepie internetowym iSpot.pl jest załączenie przy składaniu zamówienia skanu dokumentu uprawniającego do zniżki. Skan ten można przesłać także e-mailowo na adres bok@ispot.pl

10. Warunkiem skorzystania ze zniżki edukacyjnej w salonie stacjonarnym iSpot jest przedstawienie przy zakupie dokumentu uprawniającego do zniżki i zgoda na skopiowanie.

11. Niedostarczenie lub nieokazanie dokumentu lub zaświadczenia może być powodem do anulowania zamówienia bądź jego zmiany na produkt w pełnej cenie.

12. iSpot zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu zniżki edukacyjnej.

13. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zniżki edukacyjnej, w odniesieniu do umów zawieranych na odległość, zastosowanie ma Regulamin Sklepu Internetowego.

OK, zamykam Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie »