Zniżka edukacyjna

zniżka edukacyjna w iSpot - zniżka na sprzęt Apple - zniżka dla studentów - zniżka dla uczniów - zniżka dla nauczycieli - wyślij skan legitymacji

Twój Mac lub iPad ze zniżką edukacyjną

zniżka edukacyjna w iSpot - zniżka na sprzęt Apple - zniżka dla studentów - zniżka dla uczniów - zniżka dla nauczycieli - wyślij skan legitymacji

 •  prześlij nam skan swojej legitymacji
 • lub zaświadczenie o nauczaniu

zniżka edukacyjna w iSpot - zniżka na sprzęt Apple - zniżka dla studentów - zniżka dla uczniów - zniżka dla nauczycieli - ispot.pl

 • promocja edukacyjna nie łączy się innymi promocjami, np. ratami 0%
Administratorem podanych podczas korzystania ze zniżki edukacyjnej danych osobowych jest spółka iSpot Poland Sp. z o.o. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych dotyczące administratora danych osobowych znajdują się w Regulaminie zniżki edukacyjnej.

Regulamin zniżki edukacyjnej 

1. W ramach zniżek edukacyjnych, uczniowie, którzy ukończyli 18 lat oraz studenci mogą uzyskać rabaty na zakup wybranych produktów Apple

2. Zniżka edukacyjna w wysokości 6% dotyczy wybranych modeli komputerów Apple oraz iPadów będących w aktualnej ofercie. Zniżce edukacyjnej nie podlegają inne produkty Apple - iPody, iPhone'y oraz akcesoria.

3. Do osób uprawnionych do zakupów w iSpot dla klientów z sektora edukacji należą następujący pracownicy naukowo-dydaktyczni, pozostali pracownicy, studenci, uczniowie i rodzice:

 • pracownicy instytucji edukacyjnych — do zakupów uprawniony jest każdy pracownik publicznej lub prywatnej instytucji edukacyjnej w Polsce,
 • studenci uczelni i uczniowie szkół — studenci uczelni wyższych lub uczniowie szkół po ukończeniu 18 lat, a także osoby przyjęte na uczelnię lub do takiej szkoły w Polsce,
 • rodzice studentów uczelni i uczniów szkół dla osób z wykształceniem średnim — do zakupu są uprawnieni rodzice dokonujący zakupu w imieniu swojego dziecka, które jest studentem uczelni lub uczniem szkoły dla osób z wykształceniem średnim bądź osobą przyjętą na taką uczelnię lub do takiej szkoły w Polsce.

4. Warunkiem udzielenia zniżki jest przedstawienie odpowiedniego dokumentu i wyrażenie zgody na jego skopiowanie:

Dokument może mieć zasłonięte / zamazane zdjęcie.

  • dla uczniów szkół średnich, którzy ukończyli 18 r.ż. – aktualna legitymacja uczniowska
  • dla studentów - aktualna legitymacja studencka lub zaświadczenie o studiowaniu (np. z dziekanatu)
  • dla nauczycieli lub pracowników szkół - legitymacja nauczycielska lub zaświadczenie z miejsca pracy
  • dla wykładowców i pracowników uczelni - zaświadczenie z miejsca pracy.

5. Osoba uprawiona do zniżki może nabyć jeden komputer stacjonarny, jednego notebooka, jednego Maca mini w danym roku kalendarzowym.

6. Zakupu produktów można dokonać w następujących miejscach:

7. Osoba uprawniona do zniżki może otrzymać od sprzedawcy fakturę VAT tylko na dane zgodne z danymi przedstawionymi podczas udzielania zniżki.

8. Zniżka edukacyjna nie łączy się z innymi rabatami oraz promocyjnymi ratami 0% obowiązującymi w salonach iSpot lub na www.ispot.pl (jeśli w promocji nie zaznaczono inaczej).

9. Administratorem danych osobowych klientów, uprawnionych do zniżki edukacyjnej (dalej: „Klient”) jest iSpot Poland Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie (02-566), ul. Puławska 2. (dalej: „Administrator”).

10. Administrator przetwarza dane osobowe klientów w celu zawarcia umowy sprzedaży produktów objętych zniżką edukacyjną wraz z jednoczesnym udzieleniem zniżki edukacyjnej. Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba (klient), której dane dotyczą. Niezbędne do realizacji zamówienia w sklepie internetowym iSpot.pl jest załączenie przy składaniu zamówienia skanu dokumentu uprawniającego do zniżki. Skan ten można przesłać także e-mailowo na adres [email protected], zaś warunkiem skorzystania ze zniżki edukacyjnej w salonie stacjonarnym iSpot jest przedstawienie przy zakupie dokumentu uprawniającego do zniżki i zgoda na skopiowanie.

11. Każdy kto przekaże Administratorowi swoje dane osobowe, ma prawo do:

   • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych; żądanie należy skierować na adres siedziby Administratora lub na adres mailowy: [email protected]
   • wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
   • Państwa dane mogą być przekazywane do podmiotu działającego na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki. Podmiot ten przystąpił do programu Tarczy Prywatności, zatwierdzonego przez Komisję Europejską, co oznacza, że prawidłowo chroni dane osobowe.

12. Odbiorcą danych osobowych będą pracownicy i współpracownicy Administratora oraz podmioty współpracujące z Administratorem, w tym spółka Apple.

13. Dane osobowe, zebrane w celu udzielenia zniżki edukacyjnej będą przechowywane przez okres 1 roku.

14. Państwa dane nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji. Niedostarczenie lub nieokazanie dokumentu lub zaświadczenia może być powodem do anulowania zamówienia bądź jego zmiany na produkt w pełnej cenie.

15. iSpot zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu zniżki edukacyjnej.

16. W zakresie nieuregulowanym w Regulaminie zniżki edukacyjnej, w odniesieniu do umów zawieranych na odległość, zastosowanie ma Regulamin Sklepu Internetowego.

OK, zamykam Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie »