PZU iSpot Care

Co nas wyróżnia?

 • naprawa lub wymiana urządzenia w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń lub awarii
 • krótki czas naprawy lub wymiany urządzenia:
  • 10 dni w przypadku iPada i komputera Mac
  • 72 godziny w przypadku telefonu iPhone
 • bezpłatny transport urządzenia od Klienta do punktu naprawczego i z punktu naprawczego do Klienta
 • ochrona urządzenia na całym świecie
 • serwis na terenie całej Polski
 • brak limitu zgłaszanych szkód
 • ochrona za zdarzenia na całym świecie
 • brak udziału własnego w szkodzie
 • brak limitu szkód


VIP SERVICE
Ochrona na wypadek awarii na gwarancji producenta


SERVICE PO GWARANCJI
Ochrona na wypadek awarii po okresie gwarancji producenta


USZKODZENIE
Ochrona na wypadek uszkodzenia, zalania, zniszczenia, dewastacji


UTRATA
Ochrona na wypadek rabunku lub kradzieży z włamaniem

 

Opcje ubezpieczenia

Opcja nr I

Service po gwarancji


sprawdź szczegóły >>

Opcja nr II

VIP Service
+ Service po gwarancji

sprawdź szczegóły >>

Opcja nr III

Uszkodzenie


sprawdź szczegóły >>

Opcja nr IV

Uszkodzenie
+ Utrata

sprawdź szczegóły >>

awaria na gwarancji

awaria po gwarancji

awaria po gwarancji

 

 

 X

zniszczenie,
uszkodzenie,
dewastacja,
zalanie

zniszczenie,
uszkodzenie,
dewastacja,
zalanie

 X

 X

 X

utrata

priorytet naprawy

priorytet naprawy

priorytet naprawy

priorytet naprawy

Zakres ubezpieczenia

Podczas użytkowania:

 • urządzenia przez ubezpieczonego lub użytkownika
 • na terytorium Polski lub poza jej granicami w okresie pobytu za granicą nie przekraczającego 60 dni

VIP Service

 • awaria na gwarancji producenta
 • czas naprawy 72h / 10dni
 • bezpłatny transport

Service po gwarancji

 • awaria po gwarancji producenta
 • czas naprawy 72h / 10dni
 • bezpłatny transport

Uszkodzenie

 • zniszczenie
 • uszkodzenie
 • zalanie
 • dewastacja
 • czas naprawy 72h / 10dni
 • bezpłatny transport

Utrata

 • kradzież z włamaniem
 • rabunek
 • czas wymiany 72h / 10 dni
 • bezpłatny transport

Priorytet naprawy
- VIP Service, Service po gwarancji, Uszkodzenie

Czas reakcji w ciągu 48h od chwili zgłoszenia szkody zapewniamy

 • odebranie przez kuriera uszkodzonego urządzenia celem dostarczenia do punktu naprawczego

Czas naprawy w ciągu 72h dla iPhone'a oraz 10 dni dla pozostałych urządzeń od chwili dostarczenia przez kuriera uszkodzonego urządzenia do punktu naprawczego zapewniamy

 • wykonanie naprawy uszkodzonego urządzenia i wydania do wysyłki kurierem
 • wydanie urządzenia nowego do wysyłki kurierem
 • w przypadku niedotrzymania czasu naprawy 72h/10 dni wydanie urządzenia zastępczego do czasu zakończenia naprawy przez punkt naprawczy

Priorytet naprawy
- Utrata

W ciągu 72h dla iPhone oraz 10 dni dla pozostałych urządzeń od chwili dostarczenia PZU SA dokumentów:

 • kopii potwierdzenia zgłoszenia zdarzenia ubezpieczeniowego na Policji
 • kserokopii dowodu zakupu telefonu

zapewniamy wydanie urządzenia nowego do wysyłki kurierem

Składka ubezpieczeniowa

Wysokość składki – każdy model iPhone’a

Okres ubezpieczenia

Opcja nr I
Service po gwarancji

Opcja nr II
VIP Service
+ Service po gwarancji

Opcja nr III
Uszkodzenie

Opcja nr IV
Uszkodzenie + Utrata

12 miesięcy

222 zł

X

360 zł

447 zł

24 miesiące

355 zł

380 zł

615 zł

777 zł

36 miesięcy

X

473 zł

790 zł

1019 zł

Wysokość składki – każdy model iPada

Okres ubezpieczenia

Opcja nr I
Service po gwarancji

Opcja nr II
VIP Service
+ Service po gwarancji

Opcja nr III
Uszkodzenie

Opcja nr IV
Uszkodzenie + Utrata

12 miesięcy

212 zł

X

321 zł

348 zł

24 miesiące

331 zł

355 zł

539 zł

606 zł

36 miesięcy

X

470 zł

688 zł

783 zł

Wysokość składki - komputery Mac

Opcja

Okres ubezpieczenia

Mac mini

iMac

MacBook Air

MacBook Pro 13"

MacBook Pro 15"

MacBook 12"

Mac Pro

Opcja nr I
Service po gwarancji

12 miesięcy

265 zł

528 zł

365 zł

365 zł

383 zł

365 zł

910 zł

 

24 miesiące

415 zł

745 zł

670 zł

670 zł

704 zł

670 zł

1383 zł

Opcja II
VIP Service
+ Service po gwarancji

24 miesiące

429 zł

787 zł

736 zł

736 zł

774 zł

736 zł

1 446 zł

 

36 miesięcy

615 zł

1 195 zł

995 zł

995 zł

1 046 zł

995 zł

1 912 zł

Opcja III
Uszkodzenie

12 miesięcy

98 zł

214 zł

540 zł

540 zł

568 zł

540 zł

391 zł

 

24 miesiące

178 zł

391 zł

856 zł

856 zł

900 zł

856 zł

674 zł

 

36 miesięcy

239 zł

503 zł

1 030 zł

1 030 zł

1 082 zł

1 030 zł

850 zł

Opcja IV
Uszkodzenie + Utrata

12 miesięcy

121 zł

276 zł

588 zł

588 zł

623 zł

588 zł

547 zł

 

24 miesiące

218 zł

502 zł

957 zł

957 zł

1 015 zł

957 zł

972 zł

 

36 miesięcy

291 zł

715 zł

1 173 zł

1 173 zł

1 246 zł

1 173 zł

1 275 zł

W razie pytań prosimy dzwonić pod numer telefonu: (22) 210 21 21

To jest numer telefonu specjalnie dedykowany dla klientów sieci iSpot.
Pod tym numerem uzyskasz informacje o produkcie, aplikacji lub zgłosisz szkodę.

Dokumenty do pobrania:

Ogólne Warunki Ubezpieczenia - iSpot Care

Formularz zmiany danych
Oświadczenie o odstąpieniu iSpot Care
Oświadczenie o wypowiedzeniu iSpot Care

Service po gwarancji

Zdarzenie

Zakresu ubezpieczenia

Priorytet naprawy

Czas reakcji

Czas naprawy

 • awaria po gwarancji producenta
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu na terytorium RP uszkodzonego urządzenia do i z punktu naprawczego
 • pokrycie kosztów naprawy/wymiany
 • w szkodzie całkowitej organizacja i pokrycie kosztów wymiany urządzenia na nowe

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się

 • od dnia następnego po dniu wygaśnięcia gwarancji producenta
 • od dnia następnego po dniu wymiany urządzenia – w przypadku wymiany urządzenia na nowe w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej – ochrona trwa do końca okresu ubezpieczenia na jaki zostało ubezpieczone urządzenie dotychczasowe

VIP Service + Service po gwarancji

Zdarzenie

Zakresu ubezpieczenia

Priorytet naprawy

 

Czas reakcji

Czas naprawy

 • awaria na gwarancji producenta
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu na terytorium RP uszkodzonego urządzenia do i z punktu naprawczego

 • awaria po gwarancji producenta
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu na terytorium RP uszkodzonego urządzenia do i z punktu naprawczego
 • pokrycie kosztów naprawy/wymiany
 • w szkodzie całkowitej organizacja i pokrycie kosztów wymiany urządzenia na nowe

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się

 • od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia – VIP Service
 • od dnia następnego po dniu wygaśnięcia gwarancji producenta – Przedłużona Gwarancja
 • od dnia następnego po dniu wymiany urządzenia – w przypadku wymiany urządzenia na nowe w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej – ochrona trwa do końca okresu ubezpieczenia na jaki zostało ubezpieczone urządzenie dotychczasowe

Uszkodzenie

Zdarzenie

Zakresu ubezpieczenia

Priorytet naprawy

 

Czas reakcji

Czas naprawy

 • zniszczenie
 • uszkodzenie
 • dewastacja
 • zalanie
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu na terytorium RP uszkodzonego urządzenia do i z punktu naprawczego
 • pokrycie kosztów naprawy/wymiany
 • w szkodzie całkowitej organizacja i pokrycie kosztów wymiany urządzenia na nowe

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się

 • od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia
 • od dnia następnego po dniu wymiany urządzenia – w przypadku wymiany urządzenia na nowe w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej – ochrona trwa do końca okresu ubezpieczenia na jaki zostało ubezpieczone urządzenie dotychczasowe

Uszkodzenie + Utrata

Zdarzenie

Zakresu ubezpieczenia

Priorytet naprawy

 

Czas reakcji

Czas naprawy

 • zniszczenie
 • uszkodzenie
 • dewastacja
 • zalanie
 • organizacja i pokrycie kosztów transportu na terytorium RP uszkodzonego urządzenia do i z punktu naprawczego
 • pokrycie kosztów naprawy/wymiany
 • w szkodzie całkowitej organizacja i pokrycie kosztów wymiany urządzenia na nowe

 • utrata
 • organizacja i pokrycie kosztów wydania urządzenia nowego

Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się

 • od dnia następnego po zawarciu umowy ubezpieczenia
 • od dnia następnego po dniu wymiany urządzenia – w przypadku wymiany urządzenia na nowe w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej – ochrona trwa do końca okresu ubezpieczenia na jaki zostało ubezpieczone urządzenie dotychczasowe
OK, zamykam Ta witryna korzysta z plików cookie. Możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w naszej Polityce cookie »